Showing 1–12 of 155 results

Hạt giống hoa dây leo

Ánh dương leo mix

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Bắp cải nhăn

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Bắp cải nhọn

25,000

HẠT GIỐNG TÍ HON

Bắp cải tí hon

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Bắp cải tím Kazo

30,000

Hạt giống rau ăn quả

Bầu thiên nga

30,000

Hạt giống hoa dây leo

Bìm bìm leo

30,000
35,000

HẠT GIỐNG KHỔNG LỒ

Cà chua khổng lồ

40,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải bó xôi đỏ

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải chíp đỏ

25,000

0989796297