Showing 1–12 of 19 results

Hạt giống rau ăn lá

Bắp cải nhăn

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Bắp cải nhọn

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Bắp cải tím Kazo

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải bó xôi đỏ

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải chíp đỏ

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải chíp xanh

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải hoa hồng

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải ngọt đuôi phụng

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Cải xoăn xanh

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống bắp cải Sakata

30,000

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống cải bó xôi xanh

25,000

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống cải ngọt cao sản

25,000

0989796297